Tầm nhìn

Tầm nhìn:  Hội nhập và bắt kip “Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”; Áp dụng khoa học, công nghệ trên cơ sở “Internet Vạn Vật – IOT”; Xây dựng cơ sở dữ liệu CoinEx, Khách hàng và Đối tác theo “Big data”‘; Mọi hoạt động Thương mại, Dịch vụ và Đầu tư theo […]

Triết lý

Triết lý: Con người là nhân tố quyết định của mọi sự thành công; Không ngừng hoàn thiện, cập nhập thông tin, luôn đi đầu và áp dụng trí tuệ của Loài người vào mọi hoạt động; Xây dựng Văn hóa đặc trưng của CoinEx, kế thừa kinh nghiệm, phát huy sức mạnh sáng tạo […]

Sứ mệnh

Sứ mệnh: Cung cấp các Sản phẩm, Dịch vụ cho Cộng đồng trong và ngoài nước theo tiêu chuẩn Quốc tế; Tăng cường hợp tác giao lưu Quốc tế với các Đối tác, Khách hàng Toàn cầu; Quảng bá hình ảnh thương hiệu CoinEx ra Thế giới;  Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đủ: […]

Mục tiêu

 Mục tiêu:  Xây dựng hệ thống thương mại điện tử, dịch vụ  tiên tiến, là kênh phân phối trực tuyến các mặt hàng đặc sản vùng miền trên toàn Thế giới, tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm… với chất lượng và giá cả luôn song hành với người tiêu dùng;  Kết nối và hợp tác […]

So good … This site to buy and trade the Cyptocurrency is great…

Tony Kien

It’s great, a very useful site ….

Monika Lannister

It’s great, a very useful site ….

Very impressive about the gadgets and presentation of the site …

Mandy Andrison

Oh no, I do not believe there can be a website like this …
I wish I had one …

Julia Nguyen

It’s great, a very useful site ….

Very impressive about the gadgets and presentation of the site …

I want to buy more things on this site … thanks

Jessi Snow

This site is very relevant to his field … will do one like this site

Jennifer Tran

error: Content is protected !!