23 Tháng Tám, 2018 BitCoin

BitCoin

 Bitcoin khác với bất kỳ đơn vị tiền tệ nào bạn đã sử dụng trước đây, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu một số điểm chính. Không giống như tiền của chính phủ phát hành, có thể được thổi phồng lên theo ý muốn, nguồn cung cấp bitcoin chỉ giới hạn trong toán […]

Read more
8 Tháng Tám, 2018 CoinEx

CoinEx

Tầm nhìn:  Hội nhập và bắt kip “Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”; Áp dụng khoa học, công nghệ trên cơ sở “Internet Vạn Vật – IOT”; Xây dựng cơ sở dữ liệu CoinEx, Khách hàng và Đối tác theo “Big data”‘; Mọi hoạt động Thương mại, Dịch vụ và Đầu tư theo […]

Read more
error: Content is protected !!